Reglement ritten georganiseerd door de Oranjerit en C.C.C.O

Bovengenoemde ritten zijn kaartleesritten  waar het element tijd geen enkele rol speelt. Alle equipes rijden de route middels het systeem bol-pijl gecombineerd met andere opdrachten en kaartleessystemen afhankelijk van de opgegeven klasse tour of sportklasse. Het eindklassement wordt bepaald door het juist afleggen van de route en het goed uitvoeren van de opdrachten.

Bij de start en eventuele lunchlocatie krijgt u controlekaarten welke u onderweg moet invullen. Het rijden van de juiste route zal gecontroleerd worden aan de hand van oranje controlebordjes, of stempels en of bemande controleposten. De letters en stempels die u onderweg aan de rechterzijde van de weg tegenkomt noteert u (met pen) in de volgorde zoals u deze passeert op uw controlekaart.

Krassen of verbeteren op de kaart is altijd fout.

Noteer de controles tijdens het rijden omdat u bij een bemande controlepost een stempel krijgt en daarna mogen de voorgaande controles niet meer genoteerd worden.

U bent een normale weggebruiker en u dient alle verkeersregels in acht te nemen. Probeer zoveel mogelijk rekening te houden met andere weggebruikers. Rijd rustig langs boerderijen en bij het passeren van fietsers en wandelaars. We zouden het evenement graag afronden zonder klachten van buurtbewoners en gemeenten, zodat we volgend jaar weer met ons allen van deze rally kunnen genieten.

Wij willen u vragen op onverharde wegen vooral langzaam te rijden. Dit ook voor uw veiligheid en het heel houden van uw prachtige oldtimer. Verder kunnen in het routeboek extra vermeldingen staan die betrekking hebben op een gevaarlijke situatie of waar het echt nodig is om langzaam te rijden. De zogeheten Q-zones.

Alle equipes zijn verplicht voor de start de vrijwaringsclausule te ondertekenen. De tekst van de clausule kunt u vinden in een aparte bijlage. Uiteraard zijn deze ook aanwezig bij de starttafel.

Benodigdheden:

Om de route en de opdrachten te voltooien hebt u de volgende attributen nodig:

Pen, markeerstift, tripmeter en schaal liniaal. Deze laatste is voor de sportklasse.

Mocht u de tripmeter niet in uw auto hebben adviseren wij u om een app te downloaden op uw mobiele telefoon die de meters die u aflegt nauwkeurig bijhoudt. Bijvoorbeeld de Rally Tripmeter of Trip-road.

Volgt u a.u.b. de gehele dag de aanwijzingen op van de organisatie. Wij zijn deze dag herkenbaar aanwezig.

In het routeboek staat een telefoonnummer welke u deze dag kunt bellen bij problemen.

Deelnemers hebben dus de keus om in te schrijven in de tour of sportklasse.

Tourklasse is volgens het overzichtelijke bol-pijl systeem. Deze kunt u puur recreatief rijden.

Sportklasse kan zich naast bol-pijl zich storten op een kaartleestraject.

Uitleg:

Bol-pijl systeem.

Bij dit eenvoudige routesysteem wordt er gereden van situatieschets tot situatieschets. In elke situatie volgt u de langste route, waarbij alle getekende wegen slechts 1 maal bereden mogen worden. Zolang nog niet de volgende situatieschets is bereikt, dient men zoveel mogelijk de meest doorgaande hoofdroute te kiezen. Op de genummerde schets is de bol de positie waar u vandaan komt en de pijl de  richting waar u naar toe moet. De getekende situaties komen overeen met de werkelijke situatie, al kan het zijn dat niet alle ter plaatse aanwezige wegen zijn aangegeven. Meestal is aanvullende informatie ( b.v. straatnaam) gegeven. De situaties zijn aangegeven met totaalafstanden(d.w.z. vanaf de start gemeten) en tussenafstanden in kilometers en in mijlen. De gegeven afstanden kunnen uiteraard per auto iets afwijken van de gemeten afstanden.

Pijlen kortste route.

Alle op de kaartfragmenten staande genummerde pijlen dienen in oplopende nummervolgorde te worden aangedaan.

Naar een pijl en het eind van het routegedeelte waarvoor dit systeem geldt construeert en rijdt u de kortste route.

U dient een aaneengesloten route te bedenken, dus zonder te keren.

Pijlen dient u zo nauwkeurig mogelijk van het begin tot het einde te berijden. De pijlpunt welke de voorgeschreven richting aangeeft hoeft hierbij niet aan het einde te staan.

Onder de pijlen wordt geacht een weg te liggen.

Voor het construeren van de route is het toegestaan om :

Pijlen zijdelings op te rijden of te verlaten. Pijlen te raken of te kruisen en pijlen eerder of later te berijden dan ze aan de beurt zijn.

Pijlen mogen nooit tegengesteld worden bereden.